Skoči na vsebino

NOVICA

Konferenca varnostnega odbora zveze NATO

Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov je organiziral konferenco Nato varnostnega odbora, delovne skupine za pripravo varnostnih smernic, v času od 8. junija do 11. junija 2009 na Brdu pri Kranju. Konference se je udeležilo skoraj 70 udeležencev iz vseh Nato držav in Natovih varnostnih organov. Vodja konference je ob zaključku poudaril, da je z delovnimi rezultati konference zelo zadovoljen, saj je bilo sprejetih nekaj ključnih dokumentov na področju varnostne politike Nata. Le-ti pomenijo večjo varnost v današnjem času, ki je zaradi globalizacijskih trendov izpostavljen različnim in vedno novim kritičnim elementom. Prav tako se je zahvalil osebju JGZ Brdo in našemu uradu za odlično izvedeno organizacijo dogodka.