Skoči na vsebino

NOVICA

Dodatno usposabljanje oseb iz četrte točke 35b. člena Zakona o tajnih podatkih

 

Dne 21. 5. 2009 je Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov izvedel dodatno usposabljanje oseb iz četrte točke 35b. člena Zakona o tajnih podatkih.

 

Na navedenem usposabljanju, katerega se je udeležilo tudi nekaj predstavnikov državnih organov, je bil udeležencem predstavljen koncept integralnega sistema varovanja tajnih in drugih podatkov v organih in organizacijah z namenom spodbuditve razmišljanja o pomenu krepitve varnostne osveščenosti, s ciljem zagotovitve čim višje ravni zaščite nacionalnih in nadnacionalnih interesov R Slovenije. Udeležencem so bile predstavljene osnove metodologije gospodarske obveščevalne dejavnosti ter varnostni ukrepi povezani z izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih.