Skoči na vsebino

MEDRESORSKA STROKOVNA DELOVNA SKUPINA ZA KOMUNIKACIJSKO VARNOST

 

Medresorska strokovna delovna skupina za komunikacijsko varnost (v nadaljnjem besedilu: MSDS KV)  je bila ustanovljena s Sklepom direktorja UVTP v aprila 2011.

 

Naloge skupine MSDS KV so:

 

  • izvaja vrednotenja kriptografskih rešitev v skladu z Navodilom o postopku odobritve uporabe šifrirnih rešitev št. 0220-1/2010/61 z dne 7. 12. 2010, ki ga je izdala Komisija za informacijsko varnost;
  • neposredno sodeluje pri razvoju kriptografskih rešitev;
  • vodi evidence ter pregled potrjenih kriptografskih rešitev;
  • zagotavlja učinkovit in pravilen izbor, uvajanje, upravljanje ter vzdrževanje kriptografskih rešitev;
  • postavlja nacionalne standarde kriptografskih primitivov;
  • izvaja nadzor nad tehničnimi informacijami v zvezi s kriptografskimi rešitvami zveze NATO ter EU, ki se uporabljajo za obravnavanje nacionalnih tajnih podatkov ter tajnih podatkov zveze NATO in EU v nacionalnih komunikacijsko informacijskih sistemih;
  • sodeluje s sorodnimi organi v Sloveniji ter v drugih državah in mednarodnih organizacijah, ki so odgovorni za komunikacijsko varnost in s tem povezanimi področji informacijske varnosti;
  • obravnava druge naloge s področja komunikacijske varnosti.