Skoči na vsebino

MEDRESORSKA STROKOVNA DELOVNA SKUPINA ZA IZVAJANJE ZAŠČITE PRED NEŽELENIM ELEKTROMAGNETNIM SEVANJEM

 

Medresorska strokovna delovna skupina za izvajanje zaščite pred neželenim elektromagnetnim sevanjem (v nadaljnjem besedilu: MDS TEMPEST) je bila ustanovljena s Sklepom direktorja UVTP v oktobru 2012. Osnovne naloge MDS TEMPEST so:

 

·         koordinira izvajanje ukrepov za zaščito pred neželenim elektromagnetnim sevanjem v komunikacijsko informacijskih sistemih, v katerih se obravnavajo nacionalni tajni podatki stopnje tajnosti ZAUPNO ali višje in/ali tuji tajni podatki primerljivih mednarodnih stopenj tajnosti;

·         zagotavlja pravilen izbor, uvajanje, upravljanje ter vzdrževanje TEMPEST rešitev;

·         pripravlja navodila o izvajanju zaščite pred neželenim elektromagnetnim sevanjem v komunikacijsko informacijskih sistemih, v katerih se obravnavajo tajni podatki in podaja njihovo razlago;

·         svetuje, nudi  pomoč in koordinacijo TEMPEST akreditacij gospodarskih subjektov;

·         sodeluje z državnimi organi v RS, državnimi organi drugih držav ter organi mednarodnih organizacij, ki so povezani s tem področjem informacijske varnosti;

·         sodeluje z gospodarskimi subjekti in sorodnimi organi v Sloveniji ter v drugih državah in mednarodnih organizacijah, ki so povezanimi s tem področjem informacijske varnosti.

 

 

OSNOVE TEMPESTA