Skoči na vsebino

KOMISIJA ZA INFORMACIJSKO VARNOST

 

Komisija za informacijsko varnost (v nadaljnjem besedilu: Komisija) je bila imenovana na podlagi 15. člena Uredbe o varovanju tajnih podatkov v komunikacijsko informacijskih sistemih (Uradni list RS, št. 48/07 in 86/11) in Sklepa Vlade  Republike Slovenije št. 01203-19/2007/7 z dne 20. 12. 2008. V Komisijo so imenovani predstavniki ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, ministrstva, pristojnega za obrambo, ministrstva, pristojnega za javno upravo, ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve ter predstavnika, Slovenske obveščevalno-varnostne agencije in Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov.

 

Naloge Komisije za informacijsko varnost so:

  • pripravlja tehnične in normativne rešitve za varovanje tajnih podatkov v komunikacijskih in informacijskih sistemih;
  • določa primerne načine in postopke za identifikacijo in overitev dostopa uporabnikov v komunikacijsko informacijske sisteme;
  • potrjuje šifrirne sisteme, ki se lahko uporabljajo v komunikacijsko informacijskih sistemih;
  • pripravlja zahteve za povezovanje komunikacijsko informacijskih sistemov;
  • pripravlja varnostne zahteve za izvajanje zaščite proti neželenemu elektromagnetnemu sevanju.

Organizacijo in  način dela Komisije ureja Poslovnik Komisije za informacijsko varnost, s katerim je soglašala Vlada Republike Slovenije (Sklep št. 01201-18/2007/3 z dne 29. 10. 2007).

 

Komisija je v skladu s svojimi pristojnostmi izdala naslednji navodili:

 

 

Navodilo o izvajanju zaščite pred neželenim elektromagnetnim sevanjem v komunikacijskih in informacijskih sistemih, v katerih se obravnavajo tajni podatki

 

Navodilo o postopku odobritve uporabe šifrirnih rešitev