Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

USPOSABLJANJE

 

Skladno s predpisi, ki urejajo področje tajnih podatkov, organiziramo in izvajamo osnovna usposabljanja s področja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov za osebe, ki tovrstno usposabljanje potrebujejo. 

 

Zaprosila za izvedbo usposabljanja ali prijave na usposabljanje posredujete na naš uradni elektronski naslov: gp.uvtp(at)gov.si.

 

Vsebina usposabljanja je namenjena osebam, ki v organih in organizacijah izvajajo izobraževanje in prenašajo ustrezno znanje s področja obravnavanja tajnih podatkov na osebe. Namen tovrstnega usposabljanja je udeležencem predstaviti integralni sistem obravnavanja tajnih podatkov ter spodbuditi razmišljanje o pomenu krepitve varnostne osveščenosti zaposlenih, s ciljem zagotoviti čim višjo raven zaščite nacionalnih interesov Republike Slovenije, tako da bodo udeleženci v svojih delovnih okoljih uspešno prenašali tovrstno znanje sodelavcem.

 

Osnovno in dodatno usposabljanje lahko v organih in organizacijah izvajajo osebe ali organizacijske enote, ki jih določi predstojnik. Praviloma naj usposabljanje opravljajo osebe, ki imajo ustrezna predznanja s področja varnostnih ved in dejansko izvajajo naloge s področja obravnavanja tajnih podatkov, kar predstavlja neposreden prenos znanja in izkušenj ostalim. Neposredni izvajalci usposabljanja so lahko strokovnjaki s področja obravnavanja tajnih podatkov, ki jih za izvedbo usposabljanja določi predstojnik. Vsebina usposabljanja naj bo prilagojena sistemu obravnavanja in varovanja tajnih podatkov v organu/organizaciji ter udeležencem in njihovim potrebam v zvezi z obravnavanjem tajnih podatkov.

 

 

 

Usposabljanje preko spletne učilnice

 

Vsled večje učinkovitosti, racionalnosti in ekonomičnosti smo za določene primere (bivanje osebe v tujini) pripravili tudi usposabljanje preko spletne učilnice.

Na podlagi vašega zaprosila tovrsten način usposabljanja in izdaje potrdila odobri naš predstojnik / predstojnica.

Usposabljanje boste zaključili z uspešno opravljenim e-testom. Nato boste prejeli predpisano potrdilo oziroma dokazilo.

Pri uporabi spletne učilnice vam želimo obilo uspeha in dobre volje.

 

Izvajalci usposabljanj (organi/organizacije) so dolžni po usposabljanju udeležencem izdati potrdilo/dokazilo o udeležbi na usposabljanju, ki mora vsebovati vsaj osebno ime in rojstni datum udeleženca, vrsto usposabljanja (osnovno ali dodatno) ter navedbo organa ali organizacije, ki je izvedla usposabljanje.