Skoči na vsebino

DOSTOP DO TAJNIH PODATKOV ZVEZE NATO

 

Če oseba na svojem delovnem mestu opravlja funkcijo oziroma delovne naloge, zaradi katerih se bo morala seznaniti z vsebino tajnih podatkov zveze Nato, je potrebno zaprositi za dovoljenje za dostop do tajnih podatkov zveze Nato.  

 

Dovoljenje za dostop do tajnih podatkov zveze Nato izdamo (UVTP ) na podlagi pisnega predloga zakonitega predlagatelja, če ima oseba veljavno dovoljenje za dostop do nacionalnih tajnih podatkov. Pisni predlog pa mora vsebovati:

  • osebno ime, datum in kraj rojstva osebe, za katero se predlaga izdaja dovoljenja za dostop do tajnih podatkov zveze Nato,
  • navedbo tuje države ali mednarodne organizacije, do tajnih podatkov katere naj bi imela oseba dostop (zveza Nato),
  • stopnjo tajnosti tajnih podatkov zveze Nato in
  • navedbo delovnega mesta osebe. 

Pisnemu predlogu mora predlagatelj priložiti izjavo o seznanitvi s predpisi, ki urejajo obravnavanje in varovanje tajnih podatkov zveze Nato, in zaprosilo za dostop do tajnih podatkov zveze Nato. Na zaprosilu mora biti glava organa predlagatelja.

 

Pisni predlog, podpisano izjavo in zaprosilo posredujete na naš elektronski naslov (gp.uvtp(at)gov.si ) ali v fizični obliki na naslov:

 

Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov

Gregorčičeva 27

100  Ljubljana. 

 

Dovoljenje za dostop do tajnih podatkov zveze Nato izdamo z veljavnostjo za čas, ko oseba potrebuje dostop do tajnih podatkov zveze Nato, vendar ne dlje, kot velja dovoljenje za dostop do nacionalnih tajnih podatkov.

 

 

OVERJENA KOPIJA DOVOLJENJA

 

Overjeno kopijo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov zveze Nato izdamo na podlagi pravilno izpolnjenega obrazca NO (Zaprosilo za izdajo overjene kopije dovoljenja oziroma Zaprosilo za najavo udeležbe na odborih in usposabljanjih zveze Nato) in spremnega dopisa. Overjeno kopijo dovoljenja izdamo v angleščini in je namenjena udeležbi na sestankih, projektih, ...  zveze Nato v tujini.

 

Če se oseba pogosto udeležuje sestankov zveze Nato v tujini, priporočamo, da se ji izda overjena kopija do konca veljavnosti dovoljenja za dostop do tajnih podatkov zveze Nato.

 

 

NATO OBRAZCI