Skoči na vsebino

DOSTOP DO TAJNIH PODATKOV EU

 

Če oseba na svojem delovnem mestu opravlja funkcijo oziroma delovne naloge, zaradi katerih se bo morala seznaniti z vsebino tajnih podatkov EU, je potrebno zaprositi za dovoljenje za dostop do tajnih podatkov EU.

 

Dovoljenje za dostop do tajnih podatkov EU izdamo (UVTP) na podlagi pisnega predloga zakonitega predlagatelja, če ima oseba veljavno dovoljenje za dostop do nacionalnih tajnih podatkov. Pisni predlog pa mora vsebovati:

  • osebno ime, datum in kraj rojstva osebe, za katero se predlaga izdaja dovoljenja za dostop do tajnih podatkov EU,
  • navedbo tuje države ali mednarodne organizacije, do tajnih podatkov katere naj bi imela oseba dostop (EU),
  • stopnjo tajnosti tajnih podatkov EU in
  • navedbo delovnega mesta osebe.

Pisnemu predlogu mora predlagatelj priložiti izjavo o seznanitvi s predpisi, ki urejajo obravnavanje in varovanje tajnih podatkov EU, in zaprosilo za dostop do tajnih podatkov EU. Na zaprosilu mora biti glava organa predlagatelja.

 

Pisni predlog, podpisano izjavo in zaprosilo posredujete na naš elektronski naslov (gp.uvtp(at)gov.si)  ali v fizični obliki na naslov:

 

Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov

Gregorčičeva 27

1000 Ljubljana. 

 

Dovoljenje za dostop do tajnih podatkov EU izdamo z veljavnostjo za čas, ko oseba potrebuje dostop do tajnih podatkov EU, vendar ne dlje, kot velja dovoljenje za dostop do nacionalnih tajnih podatkov.

 

Slovenskim državljanom, ki so zaposleni v institucijah EU (Svet EU, Evropska komisija), izda pooblastilo za dostop do tajnih podatkov EU pristojni organ institucije EU. Pristojni organ izda pooblastilo na podlagi našega pozitivnega mnenja.

 

EU OBRAZCI