Skoči na vsebino

VARNOSTNA DOVOLJENJA - FSC

 

Družba lahko pridobi varnostno dovoljenje ko zagotovi, da izpolnjuje pogoje za varovanje tajnih podatkov in sicer, da ima izdelano ustrezno varnostno območje in zagotavlja, da so vsi zaposleni, ki bodo imeli dostop ali bi lahko imeli dostop do tajnih podatkov, ustrezno varnostno preverjeni in jim je pristojni organ izdal ustrezna dovoljenja za dostop do tajnih podatkov (Personal Security Clearance – PSC).

Družba pridobi nacionalno varnostno dovoljenje v skladu z določili 35. člena Zakona tajnih podatkih ter v skladu z določili Uredbe o načinu in postopku ugotavljanja pogojev za izdajo varnostnega dovoljenja organizaciji.

Ko družba pridobi nacionalno varnostno dovoljenje in so vsi zaposleni, ki delujejo na področju tajnih podatkov ustrezno varnostno preverjeni ter so pridobili ustrezna mednarodna dovoljenja za dostop do tajnih podatkov - PSC, lahko zaprosi Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov za izdajo mednarodnega varnostnega dovoljenja (Facility Security Clearance).

 

 

SEZNAM ORGANIZACIJ, KI POSEDUJEJO VARNOSTNO DOVOLJENJE