Skoči na vsebino

DOVOLJENJA ZA DOSTOP DO TAJNIH PODATKOV ZAPOSLENIH V GOSPODARSKIH DRUŽBAH - PSC

 

Družba mora poskrbeti, da imajo vsi zaposleni, ki imajo dostop ali bi lahko imeli dostop do mednarodnih tajnih podatkov, ustrezno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov (PSC), ki ga izda Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov.

Mednarodno dovoljenje lahko oseba pridobi, če ima nacionalno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov (izdano na podlagi postopka varnostnega preverjanja).

Do katere stopnje tajnosti morajo biti zaposleni preverjeni v veliki meri opredeljuje že stopnja tajnosti posla (razpisni pogoji), oziroma pogodbe. V vsakem primeru morajo zaposleni pridobiti ustrezno dovoljenje, da lahko dostopajo do mednarodnih tajnih podatkov stopnje tajnosti ZAUPNO ali višje.