Skoči na vsebino

NAČRT VAROVANJA

 

 

Izdelava načrta varovanja

Pred izdelavo načrta varovanja želimo opozoriti na nekatere pravne podlage, ki se morajo upoštevati tako pri prenosu, obdelavi, hrambi in uničevanju tajnih podatkov, kot tudi pri načtovanju in določitvi ustreznega varnostnega območja ter izdelavi načrta varovanja.

 

Pri varovanju tajnih podatkov, ki so v lasti Republike Slovenije (njenih organov in/ali organizacij) je potrebno upoštevati sledeče predpise:

 

Pri obravnavi (prenosu, obdelavi, hrambi in uničevanju) tajnih podatkov EU je ob zgoraj navedenih predpisih potrebno upoštevati še sledeče:

 • Sklep Sveta skupnosti EU o varovanju tajnosti (Council Desicion 2013/488/EU),
 • Sklep Komisije o varovanju tajnih podatkov (Commission Decision (EU, Euratom) 2015/443)

 

Pri obravnavi (prenosu, obdelavi, hrambi in uničevanju) tajnih podatkov zveze NATO je ob nacionalnih predpisih potrebno upoštevati še sledeče:

Varnostno politiko zveze NATO.

 

 

Zaposleni v varnostnem območju morajo uporabljati sledeče obrazce (oblika ni predpisana):

 • evidenčni list vstopov v varnostno območje,
 • evidenčni list sprejema in vpogleda v tajni dokument,
 • evidenčni list vpogledova v tajne dokumente,
 • evidenčni list kopiranih tajnih dokumentov,
 • evidenčni list ali zapisnik o uničenju tajnih dokumentov,
 • evidenčni list popravil blagajn,
 • evidenčni list kombinacij elektronskih ključavnic blagajn,
 • evidenčni list varnostnih dogodkov v varnostnem območju,
 • seznam vseh zaposlenih v varnostnem območju,
 • distribucijska lista zaposlenih v organu, ki imajo dostop do posameznih stopenj tajnosti tajnih podatkov.

Načrt varovanja varnostnega območja

Pred začetkom delovanja varnostnega območja mora vodja le tega izdelati načrt varovanja (vsebina je opredeljena v 33. členu Uredbe o varovanju tajnih podatkov). Načrt opredeljuje vse postopke, ukrepe in naloge tako zaposlenih v varnostnem območju, kot tudi tistih oseb in služb, ki so udeležene pri varovanju tajnih podatkov.