Skoči na vsebino

DOKUMENTACIJSKA VARNOST NATO

 

Za usklajevanje, spremljanje in uresničevanje varnostne politike zveze NATO skrbi Urad zveze NATO za varnost (NOS - Nato Office of security). Direktor NOS-a je glavni svetovalec generalnega sekretarja  za varnostna vprašanja in predsednik Natovega Odbora za varnost (NSC- Nato security Committee).

 

Zakon o Sporazumu med Pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o varnosti podatkov (Uradni list RS, št. 22/04 –MP) določa, da pogodbenice:

 

1. ščitijo in varujejo:

 

          - tajne podatke zveze NATO označene kot take, ali tiste, ki jih zvezi NATO predloži država članica,

 

          - tajne podatke, označene kot take, ki jih države članice predložijo drugi državi članici v podporu programu, projektu ali pogodbi zveze NATO,

 

2. ohranjajo stopnjo tajnosti podatkov, kot so opredeljeni pod točko 1 in storijo vse potrebno, da jih varujejo primerno stopnji tajnosti,

    

3. ne uporabljajo tajnih podatkov, kot so opredeljeni pod točko 1 v druge namene kot tiste, ki so določeni v Severnoatlantski pogodbi, sklepih in resolucijah, ki se nanašajo na to pogodbo,

   

4. ne razkrivajo v točki 1 opredeljenih podatkov stranem, ki niso članice zveze NATO brez soglasja lastnika podatkov. 

   

 

Zakon določa, da pogodbenice vzpostavijo in izvajajo varnostne standarde, ki zagotavljajo skupno raven varovanja tajnih podatkov.

 

Tajni podatki zveze NATO se v tem zakonu opredelijo tako:

 

          - podatki pomenijo vedenje, ki se lahko sporoča v kakršnikoli obliki,

 

          - tajni podatki pomenijo podatke ali sredstva, za katere je določeno, da morajo biti zavarovani pred nepooblaščenim razkritjem in so bili določeni s stopnjo tajnosti,

    

          - izraz sredstvo pomeni dokumente in vsak del strojev, opreme ali orožja, ki je že bil izdelan ali je v postopku izdelave,

 

          - izraz dokument pomeni vsak zapisan podatek ne glede na njegovo obliko ali značilnost, vključno s pisnim ali natisnjenim gradivom, karticami ali trakovi za obdelavo podatkov, zemljevidi, kartami, fotografijami, slikami, risbami, grafikami, skicami, delovnimi zapisi, kopijami in pisalnimi trakovi ali reprodukcijami s sredstvi ali postopki ter zvočnimi, glasovnimi, magnetnimi, elektronskimi, optičnimi ali videoposnetki v kakršni koli obliki ter prenosno opremo za avtomatsko obdelavo podatkov z vgrajenimi računalniškimi sredstvi za shranjevanje podatkov in odstranljivimi računalniškimi sredstvi za shranjevanje podatkov

 

V nadaljevanju je prikaz slovenskih in NATO stopenj tajnosti:

 

Stopnja tajnosti Slovenija 

 Stopnja tajnosti NATO

 INTERNO

 NATO RESTRICTED

 ZAUPNO

 NATO CONFIDENTIAL

 TAJNO

 NATO SECRET

 STROGO TAJNO

 COSMIC TOP SECRET