Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DOKUMENTACIJSKA VARNOST

 

Dokumentacijska varnost

 

Tajni podatek je dejstvo ali sredstvo z delovnega področja organa, ki se nanaša na javno varnost, obrambo, zunanje zadeve ali obveščevalno in varnostno dejavnost države, ki ga je treba zavarovati pred nepoklicanimi osebami in je označen kot tajen.

 

Tajni podatek je lahko označen s stopnjo tajnosti

 

- INTERNO

- ZAUPNO

- TAJNO

- STROGO TAJNO

 

Dokumentacijska varnost opredeljuje enoten sistem določanja in označevanja tajnih podatkov, prenosa, razmnoževanja, evidentiranja, uničevanja in arhiviranja ter postopka ob zlorabi tajnega podatka. Pravno podlago, ki se pri tem upošteva, tvorijo predpisi s področja tajnih podatkov ter predpisi, ki obravnavajo ravnanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom nasploh.

 

Dokumentacijska varnost, se z organizacijskimi ukrepi obravnave tajnih podatkov, prepleta s fizičnimi in tehničnimi ukrepi varovanja tajnih podatkov, ki tvorijo celovit sistem varovanja tajnih podatkov, katerega cilj je preprečitev dostopa nepooblaščenim osebam ter sledljivost podatkov skozi njihovo življenjsko dobo.